Visa alla 122 arrangemang:
sök i datumordning >>
sök i bokstavsordning >>
 
 
  Sommarkonsert - Inställt
Fira nationaldagen med Malmö akademiska kör och orkester!
 
  Mera >>
 
  KEN STRINGFELLOW (US) (The Posies/R.E.M./Big Star) spelar ”Touched - Inställt
Ken Stringfellow, den grundande medlemmen av rockgruppen The Posies, kommer till Victoriateatern på självaste nationaldagen för att bjuda oss på en avskalad och intim konsert med musik från hela sin 30-åriga karriär som musiker, låtskrivare, producent och berättare.
 
  Mera >>
 
  Sommargylling i Vombs fure
Sommargyllingens marker, vid Vomb, Veberöd
 
  Mera >>
 
  Bryggerivandring med ölprovning
En av Malmö Brewing Co bryggare berättar historien om huset, bryggeriet och hur vatten, malt, humle och jäst förvandlas till öl. Ölprovningen avslutas med avsmakning av fem av de ölsorter som bryggs i huset. Puben är öppen för den som vill ha ännu ett glas av favoritölen.
 
  Mera >>
 
  Trädskådning i den urbana skogen
I denna trädvandring skådar vi träd tillsammans i Folkets park med omnejd. Trädskådning är för dig som vill lära dig se skillnad på träden i staden och uppskatta den trädmångfald som finns i Malmö. Efter avslutad vandring har du som deltagare lärt dig grunderna i vad som krävs för att artbestämma våra stadsträd. vid Folkets Park, Malmö
 
  Mera >>
 
  Ekostaden Augustenborg
Ekostaden Augustenborg är ett samarbetsprojekt som omvandlade Augustenborg till ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart bostadsområde. Ekostaden lanserades 1998 och var ett projekt som involverade olika aktörer och avdelningar i Malmö stad. 2010 fick Malmö FNs utmärkelse World Habitat Award för insatserna för urban hållbarhet i Ekostaden Augustenborg.
 
  Mera >>
 
  Historisk stadsvandring: Det hemliga Malmö - WWII
I tio år har Gunnar Ekberg och Lena Breitner hållit stadsvandringarna om Det hemliga Malmö. Våren 2020 släpps deras bok Det hemliga Malmö (Arx förlag). Samtidigt startar de också en ny vandring om hemligheter i Malmö under andra världskriget.
 
  Mera >>
 
  Carl Johan Lundgrens liv och låtar
Carl Johan Lundgren från Vit Päls och Laser & bas väljer ut 10 låtar från 10 år med Vit Päls 2004 - 2014. På Grand Circus Hotel, Malmö.
 
  Mera >>
 
  Historisk stadsvandring: Det hemliga Malmö - Classic
Det hemliga Malmö är en stadsvandring i säkerhets- och underrättelsetjänsternas spår. Vi berättar om hemligheter som skett i staden, främst under kalla kriget men vi har även med händelser från andra världskriget.
 
  Mera >>
 
 


Alla 122 arrangemang >>
sök i datumordning >>
sök i bokstavsordning >>

 
     

”Pläsnt Dschörnie: New Moves” - Ethan Hayes-Chute    

 
 
Flyttfirmans universum tar över LILITH!

Lilith Performance Studio öppnar höstens stora totalperformance, Pläsnt Dschörnie - New Moves, en “parafiction” i form av en flyttfirma av Ethan Hayes-Chute.

Pläsnt Dschörnie är ett huvudkontor med goda faciliteter; lastrum, transportbilar och flertalet anställda med gedigen erfarenhet. Det är ett passionerat företag, med en tvångsmässig omtänksamhet över sina kunders tillfredsställelse, känslor och behov. Personalen arbetar med en precision som gränsar till absurditet, med en omsorg för "flytten" så noggrant genomarbetad att det i verkliga livet inte skulle existera. En sådan servicenivå i dagens vinstorienterade effektivitetsiver, skulle vara helt ogenomförbar.

Vi vet inte varför, när och var denna flyttfirma finns, eller hur den kom till.
Pläsnt Dschörnie är mer likt ett sinnestillstånd, än en fysiskt geografisk plats. Kunderna är frånkopplade den verklighet vi har tillgång till.

I flera år har konstnären Ethan Hayes-Chute sparat flyers från flyttfirmor som han fått i sin brevlåda i Berlin. Dessa reklamblad, med sin omoderna gör-det-själv-design gjorde honom nära nog besatt. Alla flyers, trots att de kom från olika företag, följde samma koncept.
Var alla gjorda av samma person? Kopierade företagen varandra? Hur kan man välja ett företag utifrån alla dessa kopior?
Ethan kände sig nästan tvingad att försöka konkurrera med flyttfirmorna. Han började göra sina egna flyers, i enkel klipp och klistra teknik och med samma föråldrade marknadsföringsjargong som firmorna använde. I takt med varje egentillverkad flyer växte det fiktiva företagets inre själ tills det blev ett självuppfyllande universum.

Pläsnt Dschörnie - New Moves, undersöker idén om ett funktionellt system, en arbetskraft direkt kopplad till övergångar i privatlivet. Genom en egensinnig och lekfull inre logik fattas beslut, inte baserat på dess funktionalitet eller produktivitet, utan snarare på inre fantasier runt maktstrukturer, spel och behovet av att bearbeta verkligheten på ett personligt plan.

Som besökare har du möjlighet att gå in och följa logiska processer och absurda händelser en vanlig dag på firman. Du är välkommen att röra dig fritt efter vissa direktiv och stanna så länge du önskar.

The New Domestic Woodshop och Camp Solong är två betydande verk av Hayes-Chute de senaste åren.
The New Domestic Woodshop är en serie kortfilmer baserade på Gör-det-själv-TV-program där Ethan själv är värd under namnet Eth. I varje avsnitt får vi se Eth konstruera saker utifrån sina vardagliga drömmar i syfte att förbättra sin livssituation.
Camp Solong är en absurd och samtidigt uppriktig mini-institution i form av ett 3-dagars sommarläger för vuxna. Lägret viker hela sitt program åt den oundvikliga och förestående uppgiften alla kommer ställas inför: ”att säga adjö” Inte bara i slutet av lägret, utan också i slutet av alla relationer och själva livet. Camp Solong är ett pågående projektet i samarbete konstnären Dafna Maimon.

Ethan Hayes-Chute (f. 1982, Freeport, Maine) undersöker olika förhållningssätt till livet utifrån ett nära vardagligt perspektiv. Inför ett nytt arbete går han igenom en rollspelsprocess för att hitta fakta och figurer bakom de karaktärerna vars platser och sammanhang han ska skapa. Han huvudfokus kretsar runt självförsörjning, gör-det-själv mentalitet och mänskliga problemlösningsförmågor.
Hayes-Chute har skapat många olika miljöer som verkar verkliga och inbodda, med mängder av spår från mänsklig aktivitet ur det vardagliga livet. Platser som är tomma, som tillfälligt lämnats. I Pläsnt Dschörnie - New Moves som är det hitintills största verk Hayes-Chute genomfört pågår fortfarande aktiviteten, och nya spår lämnas.

Se mer om Ethan Hayes-Chutes konstnärskap:
https://www.ethanhc.com

Lilith Performance Studio opens the fall with the total performance, Pläsnt Dschörnie - New Moves, a parafiction in the form of a moving company by Ethan Hayes-Chute.

Pläsnt Dschörnie comes to life; the headquarters are populated by loading docks, transport trucks and numerous employees fulfilling various important roles backed by solid experience. Pläsnt Dschörnie is no ordinary enterprise, but one that is passionately – almost obsessively – concerned with the satisfaction of its moving customers, their emotions, and needs. The company appears to offer a precision of labor bordering on absurdity, a form of care for the act of “moving” so elaborate, that in real life, no such company could exist because such levels of service would, especially in today’s fast-moving, profit-oriented societies, be wholly unfeasible.

Yet we do not know why, where, or when this moving company exists, or how it came to be. The company acts more as a state of mind than a physical space with its geographical location and customers being disconnected from a reality we can access.

For years, Ethan Hayes-Chute has been collecting advertisements left behind by moving companies in his Berlin mailbox. Their very specific and outmoded do-it-yourself designs became an obsession for the artist. It seemed like these flyers, made by countless moving companies in the city, were all following some sort of unseen formula. Were these flyers all made by the same person? Did every company simply copy the others? How would one choose between one or another of these repetitive adverts.

The artist felt compelled to ‘compete’ with these companies and began making his own adverts drawing on various sources of vernacular graphic design and outdated marketing jargon. With each flyer, the company’s inner psyche grew until it became an elaborate universe of make-believe. Starting from the process of these flyers and the fragmented information provided on them, Pläsnt Dschörnie is now being brought to life.

With Pläsnt Dschörnie - New Moves, the idea of a functional system, a working force, directly linked with private people’s transitions in life, is explored through a peculiar and playful inner logic; decisions are not made based on their functionality or productivity, but rather on inner fantasies relating to games, power-structures, and the need for processing reality in one’s own personal way.

Visitors are welcome to go in and view logical processes and absurd happenings that make up a regular day of operations. Feel free to move freely according to certain guidelines and protocols and stay as long as you wish.

Pläsnt Dschörnie - New Moves is the largest activation of a space made by the artist thus far, where traces of past activities are abundant, while new marks and trails are continually laid into place.

In recent years, Hayes-Chute has also made other major works such as The New Domestic Woodshop and Camp Solong. The New Domestic Woodshop is a series of short films based on Do-It-Yourself TV shows hosted by the artist. In each episode, we meet “Eth” who brings his personal domestic fantasies to life by constructing things (using his own distinct methodology) that improve his living situation. Camp Solong is an absurd yet heartfelt mini-institution in the form of a 3-day summer camp for adults. The camp focuses its entire program on the inevitable, impending task of “saying goodbye” that awaits not just at the end of the camp, but also at the end of all relations and life itself. Camp Solong is an ongoing collaboration with the artist Dafna Maimon.

In his work, Ethan Hayes-Chute (b. 1982, Freeport, Maine) explores vernacular approaches to everyday life. As a start of a new work, he goes through a role-playing process to determine the facts and figures behind the characters whose spaces he envisions. His main focus revolves around self-sufficiency, do-it-yourself mentality and human problem-solving capacities. He often creates spaces that lean towards the domestic realm that manifest in fragments, sections or fully enclosed variations. These environments are dressed with everyday objects that appear as if only momentarily vacated by their unseen inhabitants, their traces apparent on every surface.


Kategori: [Performance]
Hemsida: http://www.lilithperformancestudio.com

Föreställningar:

Antal tidigare föreställningar: 128 st. sedan fre 22 nov 2019


Fram till 72 timmar innan föreställningen börjar kan du boka via nätet. Fram till 4 timmar innan kan du köpa biljetter via nätet. Ring tel.040-103020 under våra öppettider om du vill boka via telefon.

Direktlänk till denna sida:
http://www.kulturcentralen.nu/i/?14179

Till förstasidan >>